Veidi maad enne Võntküla, kus elab minu vanatädi, asub tee
ääres posti otsas kurepesa. Posti külge on vastabiellunutel
komme siduda valgeid paelasid. 1991. aastal oli kurepesa
aga tühi, mis sundis mind pildi pealkirjaks märkima:
"kas ka sinu tulevik, Eestimaa?"