Võistluse reeglid

1. Võistluse korraldaja ja toetajad

«Avasilmi – Vormsi 2008» võistluse korraldaja on Vormsi vald.
Võistlust toetavad Norrenda Puhkemaja, Arnoldi Suveresidents, Saurix Kardikeskus, Hullo Trahter, Hullo Kauplus, Sarapuu Kodumajutus, Atlantise Kirjastus, Vormsi Ehitusmeistrid, Mart Mere, EestiFoto.ee, Fortum Elekter, Kihnu Veeteed, Photopoint, alarifoto.com, Regio ja Overall.
Võistluse meediapartnerid on ilm.ee, Muusa, Kodu & Aed ja Maaleht.

2. Ajakava

Võistlus toimub ajavahemikus 14. aprill 2008 – 22. september 2008.
Võistlustöid saab esitada alates 21. juunist.
Võistlustööde esitamise viimane tähtaeg on 22. september.
Võitjad tehakse teatavaks 14. oktoobril.
Võitjate autasustamine toimub 25. oktoobril Vormsi seltsimajas toimuval fotoõhtul.
Võistlus päädib esindusliku näitusega Vormsil, Haapsalus ja Tallinnas.

3. Osavõtuõigus

Võistlusest võivad osa võtta kõik soovijad, välja arvatud võistluse toimkonna ja žürii liikmed.

4. Vanuserühmad

Võistlus toimub kahes vanuserühmas: noored ja täiskasvanud. Noorte hulka loetakse osavõtjad, kes võistlustööde esitamise viimaseks tähtpäevaks, s.o 22. septembriks ei ole saanud 18-aastaseks.
Noored võivad soovi korral võistelda täiskasvanute rühmas, sel juhul loetakse täiskasvanute rühma kuuluvaks osaleja kõik fotod (osaleda korraga nii noorte kui täiskasvanute rühmas ei saa).

5. Kategooriad

«Avasilmi – Vormsi 2008» võistlusel ei ole kategooriaid. Ainus, ehkki hästi avar teema, on avasilmi nähtud ja avameeli kogetud Vormsi.

6. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Võistluse žürii on viieliikmeline:
Tõnu Ling (žürii esimees) – tunnustatud loodusfotograaf
Alari Kivisaar – tuntud raadiohääl ja telenägu, aga ka mitmel võistlusel pärjatud loodusfotograaf
Viivi Luik – luuletaja ja kirjanik
Annely Akkermann – Kihnu vallavanem
Vormsi enn – kuulus vormsilane

Fotodes hinnatakse eelkõige seda, kui hästi neis on tabatud Vormsi eripära ja kui kõnekalt see väljendub. Lisaks hinnatakse fotode omapärasust, tehnilist taset, kasutatud fotograafilise tehnika valdamist ja selle sobivust pildi sisuga.

7. Auhinnad

Võistluse peaauhind on 25000 krooni.
Noorte peaauhind on 15000 krooni.
Mõlemad peaauhinna võitjad saavad ka Vormsi-teemalise mälestuseseme.

Lisaks antakse välja mitu 5000–7000-kroonist eriauhinda.
See, mida eriauhinnad endast kujutavad ja mis kriteeriumidest lähtuvalt need antakse, selgub alles auhinnasaajate väljakuulutamisel. Jäägu see üllatuseks.

Üks foto ja üks osavõtja võib võistlusel saada mitu auhinda.

8. Fotodele esitatavad nõuded, fotode nimetamine ja saatmine

Iga osavõtja võib võistlusele saata kuni 10 fotot. Kõik fotod peavad olema osavõtja enda tehtud.

Võistlusele saadetavatele fotodele kehtib range nõue:
kõik fotod peavad olema tehtud võistluse toimumise kestel Vormsi saarel või selle lähiümbruses (Vormsi valla piires).

Igale fotole tuleb lisada pildistamise kuupäev.
Korraldajal ja žüriil on õigus kuupäevalise tähistuseta või vigaselt tähistatud pilte võistlusele mitte lubada (ilma et osalejat sellest teavitataks), lisaks on žüriil õigus nõuda osavõtjalt EXIF-andmetega originaalkaadri esitamist.
Tahtlikult pettust üritanud osavõtjad diskvalifitseeritakse ja nende nimed avalikustatakse võistluse kodulehel.

Lisaks palutakse iga foto puhul nimetada võimalikult täpselt pildistamiskoht. Pildifailide üleslaadimise vormis on selleks eraldi lahter, CD-le salvestatud fotode saatmisel palutakse kohanimi kirjutada ümbrikusse lisatavale plangile (vt allpool). Pildistamiskoha teadmine hõlbustab korraldaja ning žürii tööd muuhulgas võistlust kajastava näituse kokkupanemisel.
Kohta saab määrata siit avaneva kaardi abil. Kohanime asemel võib teatada ka koha täpsed GPS-koordinaadid.

Fotode sisulisele ning ka tehnilisele küljele ei seata mitte mingisuguseid piiranguid: pildistada võib mida tahes, kuidas tahes, millega tahes ja millele tahes – ning kasutada foto viimistlemisel mis tahes meelepärast tehnikat. Võistlusele saadetavad fotod võivad olla nii värvilised kui mustvalged (ka toonitud), nii kujutavad kui abstraktsed, nii ruudu- kui ristkülikukujulised või koguni mitmest pildist panoraamiks kokku pandud jne.

Piirangute puudumine ei tähenda, et saata võib ükskõik missuguseid fotosid.
Foto peab kajastama võistluse teemat – kujutama midagi, milles foto autori jaoks väljendub Vormsi kordumatu eripära, ning olema õnnestunult teostatud. Lohakaid juhuklõpse ei ole mõtet saata!
Hoiduda tuleks ka tarbetust efektitsemisest – mittemidagiütlevat pilti ei muuda kõnekaks ka kõige keerulisem järeltöötlus. Pealegi on üheks hindamiskriteeriumiks just väljendusvahendi sobivus pildi sisuga ning ka kasutatud tehnika valdamine.

Fotosid saab võistlusele saata digitaalsel kujul – kas «Fotode saatmine»-leheküljelt üleslaadimise teel (soovitatav viis) või CD-le salvestatult postiga.

Võistlusele saadetavatele piltidele kehtivad järgmised soovituslikud nõuded:
– pildid tuleb saata võimalikult vähe kokku pakitud jpg-failina
– pildi pikema serva pikkus peab olema vähemalt 2500 pikslit
– pilt peab olema sRGB värviruumis ja sellele peab olema lisatud värviprofiil

Ülaltoodud nõuded lähtuvad taotlusest, et saadetavad pildid näeksid võistluse veebigaleriis ja näituseks paberile trükitult välja võimalikult kvaliteetsed. Fotosid, mis mõnele ülalloetletud nõudele ei vasta, ei tunnistata kõlbmatuks, kuid võistluse korraldaja ei võta endale ka vastutust kohendada neid vajadusel konkurentsivõimeliseks.

Pildifailid tuleb nimetada järgmiselt: pildistamise kuupäev_märksõna.jpg
Kuupäev tuleb kirjutada nelja numbriga, millest kaks esimest märgivad päeva ja kaks viimast kuud. Näiteks 25. aprillil pildistatud tormipildi faili nimi oleks 2504_torm.jpg
Märksõna peab olema kirjutatud ladina tähtedega ega tohi sisaldada täpitähti.
Märksõna on mõeldud üksnes pildifailide eristamiseks ega ole foto pealkiri. Mitme samal kuupäeval tehtud ühe ja sama motiiviga fotode nimetamisel võib appi võtta numbrid, näiteks 2504_torm1.jpg, 2504_torm2.jpg
Juhul kui kahelt osavõtjalt saabub ühesuguse nimetusega pildifail, on korraldajal õigus ühe märksõna oma äranägemise järgi muuta.

Igale fotole tuleks lisada pealkiri, soovi korral võib lisada ka lühikese (kuni 200 tähte) saateteksti. «Fotode saatmine»-leheküljel on nii pealkirja kui saateteksti jaoks eraldi lahter.
Fotode saatmisel CD-le salvestatult tuleb kettale lisada täidetud plank (failina või väljatrükituna), milles on kõik vajalikud andmed osavõtja ning fotode kohta. Tühja plangiga faili leiab siit  .
Võistlustöödega CD palutakse saata aadressil: Vormsi vallavalitsus, 91301 Hullo, Vormsi, Läänemaa. Ümbrikule märkida «Avasilmi».

Võistlustööde anonüümsus nende hindamisel on tagatud sellega, et saadetud fotode registreerimise ja galeriisse ülespanekuga tegeleb võistluse toimkond, mille ükski liige ei kuulu võistluse žüriisse ega osale hindamises ka kaudselt.

9. Fotode kasutusõigus

Võistluse korraldajal on õigus ilma autoritasu maksmata avaldada võistlusel osalenud fotosid võistluse kodulehel ja kasutada neid võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel ning võistlust kajastavas kogumikus.
Lisaks on võistluse korraldajal õigus avaldada võistlustööde paremik Vormsi valla kodulehega seotud Vormsi pildiveebis ning kasutada sealseid fotosid valla kodulehel ning valda tutvustavatel ja selle tegevusi kajastavatel veebilehtedel ning sellesisulistes trükistes.
Korraldaja kohustub alati ära tooma foto autori nime (v.a võistluse toimumise ajal võistluse veebisaidi galeriis näidatavate piltide puhul).

Võistluse toetajatel on õigus kasutada ilma autoritasu maksmata auhinnatud ja äramärgitud fotosid Eesti piires levitavatel trükistel koos autori nime kohustusliku äramärkimisega.

10. Muudatused võistluse korralduses ja reeglites

Võistluse korraldaja jätab endale õiguse võistluse korraldust ja reegleid vajaduse korral täpsustada ja täiendada. Tehtud muudatustest antakse teada selle lehekülje ülaosas avaldatava teatega.